Tjänster

Genom att arbeta med bärande band och skapa bärighet med hjälp av ris gör vi inga markskador. Gallring gör vi med egna maskiner. Vi anlitar entreprenörer för röjning och slutavverkning, men tar totalansvaret för att din skog ska må bra.

Plantering

Allt börjar med plantan, utan den blir det ingen skog att avverka. Plantering ska ske så snart som möjligt efter slutavverkning. På så sätt slipper du konkurrens från annan vegetation och förlorar ingen tillväxt.

Röjning

Röjning är en bra investering – både för dig själv och för nästa generation. Röjningen ökar inte bara värdet på skogen, är den rätt utförd betalar den sig redan om några år när du gallrar första gången. Kostnaden vid gallring och slutavverkning blir mycket mindre i en röjd skog. Tumregeln är att du ska kunna stå med utsträckta armar mellan träden efter sista röjningen.

Gallring

Gallring betyder att värdet på din skog ökar – så enkelt är det. Ju tätare träden står, desto sämre växer de. Normalt gallrar man första gången när skogen är 25–30 år, men det kan variera. Det viktigaste är att inte vänta för länge.

Avverkning

När skogsbeståndet närmar sig 70–80 år är det dags att börja tänka på slutavverkning. Men det beror på skogens bonitet, det vill säga skogsmarkens bördighet. Minimiåldern varierar, från 50 år i bördig granskog till över 100 år för tallskog på mager mark.

Alla slutavverkningar som är större än ett halvt hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen.

Inköp

Vi köper även in virke. Kontakta oss för mer information och priser.

Kontakta oss